Boek

Bestellingen, vragen en opmerkingen.

Eind 2017 had ik mijn familiegeschiedenis eindelijk ontrafeld en er een samenhangend verhaal van gemaakt. De naam Jalna heb ik gekozen omdat ons huis in Putten die naam droeg en de gebeurtenissen daar ons verdere leven hebben bepaald. Ik liet het boek in een oplage van honderd exemplaren drukken. Het omvatte 413 pagina’s, waarvan bijna 100 pagina’s in kleur. Het had een gewicht van ruim 1200gr en paste door de harde, iets dikkere kaft en de beschermende verpakking niet door de brievenbus. In principe was ik van plan het bij die ene druk te laten, maar ik moest al na korte tijd zelfs vrienden teleurstellen, want ik was door de eerste honderd heen.
Bovendien ontving ik na (en door) het verschijnen van mijn boek nieuwe en belangrijke informatie. Deze informatie heb ik geheel verwerkt vanaf de tweede druk. Jalna kreeg enkele pagina’s meer, hoewel iets minder in kleur.
In de derde druk werden enkele correcties aangebracht en in de vierde druk zijn commentaren van mijn zusters opgenomen.
De 5e druk kwam in 2021 uit en heeft naast de nieuwste informatie een iets moderner jasje gekregen.
Ons proces en het hoger beroep is reden om het verhaal iets aan te passen.
Dat wordt de 6e druk. Helaas verwacht ik dat de kosten voor de 6e druk hoger zullen worden.

Jalna kost thuis bezorgd (tot en met de 5e druk):
1. Het boek € 24,50
2. De beschermende verpakking € 1,00
3. De portokosten € 4,50

Bij verzending kost Jalna dus minimaal € 30,00 (mochten de prijzen verder stijgen ben ik genoodzaakt de meerkosten door te berekenen. Ik reken slechts de echte kosten).
Op de eindprijs wordt geen BTW geheven en de paperback-uitvoering gaat met de beschermende verpakking net door de opening van de brievenbus.

Om in het bezit te komen van een paperback-exemplaar van Jalna zijn uw betaling van € 30,00 en uw persoons- en adresgegevens nodig. Zie voor details hieronder.
NB: Uw adresgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Op dit moment is slechts de vijfde druk (zonder de luxe paperback-uitvoering van Jalna) leverbaar.

Uitgeverij Almansgeest valt vanaf 1 januari 2020 onder de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) en werd vrijgesteld van BTW.

Betalingsgegevens
IBAN NL19 RABO 0320 2490 93
T.n.v. O. Du Ry van Beest Holle
Uitgeverij Almansgeest

Uw persoons- en adresgegevens in de omschrijving van uw betalingsopdracht
Naam, adres met postcode, huisnummer en woonplaats.
Uw email-adres en telefoonnummer voor eventueel contact.

Laatste bewerking op 20 december 2022