Boek

Bestellingen, vragen en opmerkingen.

Eind 2017 had ik mijn familiegeschiedenis eindelijk ontrafeld en er een samenhangend verhaal van gemaakt. Ons huis in Putten had de naam Jalna en omdat de gebeurtenissen daar ons verdere leven hebben bepaald werd Jalna de titel van onze familiegeschiedenis. Ik liet de eerste druk van Jalna in een oplage van honderd exemplaren drukken. Het omvatte 413 pagina’s, waarvan bijna 100 pagina’s in kleur. Het had een gewicht van ruim 1200gr en paste door de harde, iets dikkere kaft en de beschermende verpakking niet door de brievenbus. In principe was ik van plan het bij die ene druk te laten, maar ik moest al na korte tijd zelfs vrienden teleurstellen, want ik was door de eerste honderd heen.
Bovendien ontving ik na (en door) het verschijnen van mijn boek nieuwe en belangrijke informatie. Deze informatie heb ik geheel verwerkt vanaf de tweede druk waardoor Jalna enkele pagina’s meer kreeg, hoewel iets minder in kleur.
In de derde druk werden enkele correcties aangebracht en in de vierde druk zijn commentaren van mijn zusters opgenomen. De 5e druk kwam in 2021 uit en heeft naast de nieuwste informatie een iets moderner jasje gekregen.
De twee uitspraken van de rechters (rechtbank en Hof) zijn reden om het verhaal iets aan te vullen. Dat werd een aangepaste versie van de 5e druk. Helaas zijn de kosten door de prijsstijgingen in 2022 hoger uitgevallen.

De 5e druk van Jalna kost thuisbezorgd opbouw kosten
Het boek zelf€ 24,50
De beschermende verpakking€   1,00
De portokosten€   4,50
Jalna heeft u dus in huis voor€ 30,00   
Er wordt geen BTW geheven

Om in het bezit te komen van een paperback-exemplaar zijn twee dingen noodzakelijk:

  1. Uw betaling van € 30,00.
  2. Uw persoons- en adresgegevens.
    Plaats uw gegevens in het veld Opmerkingen van uw betalingsopdracht bij uw bank (niet in het veld Betalingskenmerk). Nodig zijn naam en adres met postcode, huisnummer en woonplaats.
    Handig zijn verder uw email-adres en telefoonnummer voor eventueel contact.

Betalingsgegevens
IBAN NL19 RABO 0320 2490 93
T.n.v. O. Du Ry van Beest Holle
Uitgeverij Almansgeest

Eventuele vragen kunt u sturen naar duryxxziggo.nl.

Laatste bewerking april 2023