Boek

Bestellingen, vragen en opmerkingen.

Eind 2017 werd Jalna in een oplage van honderd exemplaren gedrukt. Het omvatte 413 pagina's, waarvan bijna 100 pagina's in kleur. Het had een gewicht van ruim 1200gr en ging door de harde, iets dikkere kaft en de beschermende verpakking net niet door de brievenbus. Ik was van plan het bij die ene druk te laten, maar moest al na korte tijd zelfs vrienden teleurstellen. Ik was door de eerste honderd heen.
Bovendien ontving ik na (en door) het verschijnen van mijn boek nieuwe en belangrijke informatie. Deze informatie heb ik geheel verwerkt vanaf de tweede druk. Jalna heeft nu enkele pagina's meer, hoewel iets minder in kleur.
In de derde druk werden enkele correcties aangebracht en in de vierde druk zijn commentaren van mijn zusters opgenomen.

Op dit moment is alleen de vierde druk in paperback-uitvoering van Jalna leverbaar.
Als de vijfde druk beschikbaar is zal ik dat hier kenbaar maken. Deze vijfde druk zal in principe pas verschijnen als de rechter een uitspraak heeft gedaan over onze vraag om naast verantwoordelijkheid ook aansprakelijkheid te nemen voor de 'ontrechting' die mijn ouders en wij kinderen direct na de bevrijding hebben moeten ondervinden.

Uitgeverij Almansgeest valt vanaf 1 januari 2020 onder de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) en wordt vrijgesteld van BTW.
Daardoor kon de basisprijs van Jalna in paperback worden verlaagd naar € 17,50 (was € 18,95).

Bij verzending wordt de prijs als volgt:
1. Het boek                                                        € 17,50
2. De beschermende verpakking                  €   1,00
3. De minimale portokosten                          €   4,35 (soms € 6,10)
Bij verzending kost Jalna dus minimaal       € 21,85
Op deze eindprijs wordt dus geen BTW geheven.
De paperback-uitvoering gaat met de beschermende verpakking door de opening van de brievenbus. Sommige verzendlocaties accepteren het lage tarief van € 4,35 niet. Dan worden de portokosten € 6,10 en ontvangt u van mij een verzoek dit verschil alsnog over te willen maken.

Om in het bezit te komen van een paperback-exemplaar van Jalna heb ik naast uw betaling van € 21,85 tevens uw persoons- en adres-gegevens nodig.
Na ontvangst hiervan wordt u één exemplaar toegezonden. Uw adresgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Uw gegevens (zonder deze gegevens en zonder betaling kan Jalna niet worden geleverd of uw vraag niet worden beantwoord)
              

Betalingsgegevens

IBAN NL19 RABO 0320 2490 93
T.n.v. O. Du Ry van Beest Holle
Uitgeverij Almansgeest

Zet uw naam er graag bij.

Laatste bewerking op 12 mei 2020 (midden in coronatijd)